POKS

  • PROnađi se!

    PROnađi se!

    Profesionalna orijentacija i karijerno savjetovanje PROnađi se! Servis profesionalne orijentacije i karijernog savjetovanja obuhvata: profesionalnu orijentaciju– (ispitivanje interesovanja, sposobnosti, ličnosti, motivacije pojedinca i njihove usklađenosti sa zahtjevima profesije) karijerno savjetovanje– na osnovu dobijenih podataka o pojedincu vrše se procjena i savjetovanje vrše se primjenom različitih instrumenata kao što su upitnici i testovi te metod intervjuisanja…