5 osnovnih vještina koje bi svaka poslovna žena trebala razviti

Autor: Irena Ivetić

U današnjem  korporativnom svijetu, često pričamo i  težimo ravnopravnosti polova.

Sa svojim radnim iskustvom, 5 godina u privatnom sektoru-konsulting i 7 godina u nevladinom sektoru, često sam se susretala sa različitim situacijama kada su u pitanju vještine i način upotrebe vještina kod žena i muškaraca. Očekuje se da te vještine budu iste, ali često u praksi to nije tako.

Upoznala sam mnogo uspješnih, poslovno izgrađenih i samosvjesnih žena kroz projekte na kojima sam radila. Učila sam u hodu i usvajala neka od njihovih modela ponašanja u poslovanju.

Donosim vam nekoliko vještina za koje smatram da žene posebno trebaju razvijati kako bi bile cjenjenije tokom svog radnog vijeka.

  1. Samopoštovanje: Ovo je temelj za traženje jednakosti. Žene se obično ne bore za ono što zaslužujemo. Čvrsto samopoštovanje oslobađa nas od sumnje i pomaže nam da napredujemo. Usredotočite se na svoje snage, uložite u sebe i vjerujte da ste vrijedne poštovanja.
  2. Čvrst stisak ruke: Često se od žene ne očekuje čvrst stisak ruke, jer se percipira da će tako biti okarakterisana kao grubijanka. Svi stisci ruke trebaju biti čvrsti. U stvari, čvrst stisak ruke od žene snažan je signal samopouzdanja i snažnog samopoštovanja.
  3. Vrijeme za odmor: Sposobnost prepustiti se i samo biti u mirnoj zoni takođe je životna vještina. Treba ju uskladiti s vremenom.Najčešći prigovor koji čujem kada predlažem da to, jeste da nema dovoljno vremena. Čak i ako se uporedimo sa uređajem, nijedan uređaj ne može raditi non-stop bez stanke za ponovno punjenje!Svima je potrebno vrijeme za odmor.
  4. Preuzimanje rizika: Žene su poznatije kao promišljenije i savjsnije od muškaraca. Ali baš zato, ta njihova racija često sprečava da rizikuju i pomaknu svoje granice. To može biti prilično opasna osobina za poslovnu ženu ili preduzetnicu. Iako, nije bolje da se ne bavim rizikom kao radna žena. Prihvatite projekte na kojima morate izaći iz zone komfora i tada zaista radite na sticanju vještina koje vam nedostaju.
  5. Razumijevanje financija: Zanemarivanje financijskih aspekata samo zato što je vaš posao u nekom drugom specijalističkom području može biti velika pogreška. Čak vam je i kao osobi potrebna obrada vlastitih financija. Važno je da se razumijete u tokove, prihod i rashod, kako biste lakše pratili poslovanje i postizanje rezultata. Jer vrijeme je novac!